UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 055   |   RITMIČNI STROJ
Področje raznolikosti
Learning Variability Multicultularity
Velikost skupine
Class
Povzetek/opis

Udeleženci se eden za drugim pridružijo »aktivnosti« z gibi, ritmom in zvoki. Skupaj ustvarijo stroj.

Trajanje
15 min
Cilji (spretnosti, kompetence)

Zavedati se moči raznolikosti v procesu razvijanja integracije, ki deluje.
Sodelovati pri oblikovanju nove entitete, naučiti se biti d4el celote, z aktivno uporabo teles, zvokov in koordinacijo.

Gradiva
Potek

Udeleženec se postavi v sredino prostora in si predstavlja, da je premikajoč se del kompleksnega stroja. S svojim telesom
začne izvajati gibe: mehanične, ritmične, ob tem pa gibom doda svoj zvok. Ostali udeleženci v krogu opazujejo in poslušajo
nenavadni »stroj«. Pridruži se druga oseba in s svojim telesom in glasom doda drugi del stroja. To izvajamo, dokler se vsi ne
udeležijo ustvarjanja ritmičnega stroja in sinhronizirano izvajajo gibe/zvoke množičnega stroja.
Ko so vsi del stroja, vodja prosi prvo osebo, naj pospeši ritem , slediti mu morajo vsi ostali deli stroja, saj je stroj, sestavljen iz
več delov, ena sama enota. Ko stroj skorajda »eksplodira« vodja prosi prvo osebo, da počasi upočasni ritem, ostali deli stroja
sledijo. Upočasnjevanje traja do popolne, istočasne ustavitve stroja.
Variante: enako z uporabo regij neke države, trenutno tematiko učnega načrta, problemi rasizma, neenakosti med
spoloma…
Vir: Boal, A. . Games for actors and non-actors./ theatre and drama pedagogy
https://www.youtube.com/watch?v=NrM-Y43OEOk

https://www.youtube.com/watch?v=PAlnqKC61Ho

Predlogi sprememb in komentarji
Faktorji uspešnosti

Pozornost na notranjih ritmih , ne na zunanjem videzu

Udeleženci naj bodo pripravljeni ali imajo izkušnje s podobnimi dejavnostmi,
Primeren prostor

Pasti

Sramežljivi udeleženci, ki se teđžko
izražajo z gibi in zvoki