UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 046   |   ŽIVLJENJE
Področje raznolikosti
Multicultularity
Velikost skupine
Class
Povzetek/opis

Učenci se poskušajo poistovetiti z osebo opisano na kartici. S premikanjem naprej/nazaj izražajo čustva in izkušnje

te osebe.
Sledi diskusija.

Trajanje
30 min
Cilji (spretnosti, kompetence)

Razvijati empatijo do ljudi, ki se razlikujejo od večine
Čutiti empatijo do ljudi, ki se razlikujejo od večine,
Razumeti njihove želje, sanje, strahove in vsakdanjo realnost

Gradiva

Kartice z vlogami (glej Življenje_ priloga 1), prostor primeren za premikanje

Potek

1. Učitelj razdeli kartice z vlogami ( glej Življenje_ priloga 1) posameznim učencem in da navodila. Vsak učenec zelo natančno prebere
kartico z vlogo in si poskuša predstavljati sebe v tej vlogi. Kako se počuti oseba v novi državi? Kakšne so izkušnje te osebe? O čem ta
oseba sanja? Česa se ta oseba boji?
2. Učenci se razvrstijo v ravno vrsto ( glej Življenje_ priloga 1). Učitelj prebere trditve. Če se oseba z novo vlogo strinja s trditvijo, se
premakne korak naprej, če se ne, pa korak nazaj. Kdo se premakne najdlje? Kdo ostane zadaj?
3. Sledi diskusija z opisom vsake osebe. Začnemo s tistimi, ki so se premaknili najdlje naprej, nato končamo s tistimi zadaj. Učitelj
vparaša o občutkih med aktivnostjo na začetku, sredi aktivnosti in na koncu. Kako so se učenci počutili, ko so videli druge učence stati
pred njimi?
Vir: Czech Council for Children and Youth,www.crdm.cz/download/publikace/zacneme_treba_takhle.pdf

Predlogi sprememb in komentarji
Faktorji uspešnosti

Dobra volja in odločitev za sodelovanje v aktivnosti.
Dobra priprava na aktivnost.

Pasti

Nelagodje pri izvajanju
aktivnosti