UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 043   |   Avtobiograska odkritja
Področje raznolikosti
Language Multicultularity
Velikost skupine
Small group
Povzetek/opis

Odkritje pogleda, ki ga imamo do drugega spola. Odpravljanje predsodkov.

Trajanje
60 min
Cilji (spretnosti, kompetence)

S pomočjo delavnice učenci analizirajo svoje misli in poglede do drugega "spola".
Raziščejo stereotipe in jih skušajo odpraviti
Učenci soočijo lastne ideje in misli z drugimi učenci.
Učenci bolje razumejo potrebe, strahove, ter videnja in doživljanje sveta drugega "spola".
Povečati spoštovanje med učenci.

Gradiva

Papir + tabla + barvne svinčnike

Potek

Na steno prilepite 4 velike plakate. Na vsakega zapišite naslov: doma, v šoli, v družbi, v medijih. Udeležence razdelite v štiri manjše

skupine. Vsaka skupina se razporedi k enemu od plakatov.
Skupine na plakate zapišejo vplive ali sporočila, ki izhajajo iz zapisanih okolij in vplivajo na predstave o deklicah in dečkih na področju
matematike, znanosti in tehnologije. Lahko zapišejo tudi splošne pojme o tem, kaj pomeni biti moški in ženska na vsakem od teh področij
v naši družbi.
Po nekaj minutah se skupine premaknejo k naslednjemu plakatu in nadaljujejo z zapisom. Dejavnost se nadaljuje, dokler vse skupine ne
obiščejo vseh plakatov oz. preberejo zapisov ostalih.
Ko skupine zaključijo ponovijo zadevo, tako da dekleta zapisujejo dejstva, ki se nanašajo na moški spol in obratno.
Na koncu primerjamo 2 skupni strani, prvo z mešanimi odgovori in drugo z odgovori razdeljeni glede na spol. Prepričani smo, da boste
izvedeli veliko o strahovih, in odnosu do drugega "spola".

Predlogi sprememb in komentarji
Faktorji uspešnosti

Interakcija, delo v parih.

Pasti

Udeleženci morajo biti iskeni.