UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 021   |   Rituali pri pozdravljanju
Področje raznolikosti
Multicultularity
Velikost skupine
Small group Class
Povzetek/opis

Pridobivanje občutka za druge običaje, ravnanje z različnimi vrstami verbalne in
neverbalne komunikacije, omejena veljavnost lastnih navad in običajev

Trajanje
30 min
Cilji (spretnosti, kompetence)

- pogovoriti se o različnih tipih vedenja in kulturnih razlikah
- razmisliti o veljavnosti svojih lastnih norm in vrednot
- naučiti se zaznavati in spoštovati meje drugih ljudi

Gradiva

Kartice za igro vlog s simboli in besedilom

Potek

- učitelj razloži učencem, da so na medkulturni zabavi

- učitelj razdeli kartice, na katerih so različne oblike pozdravljanja
- učenci se sprehajajo po razredu in pozdravljajo drug drugega na svoj edinstven način (opis na kartici)
- cilj je pozdraviti vse osebe, če je le mogoče
- Aktivnosti sledi skupinska analiza z uporabo vprašanj:
1. Katere oblike pozdravljanja so bile neprijetne/prijetne? Zakaj?
2. Ali je bila katera od oblik pozdravljanja napačno razumljena? (npr. sovražno, poskus izogibanja, preveč blizu predaleč ...)
3. Kakšni so bili občutki ob nenavadnem pozdravljanju?
4. Kakšna je bila tvoja reakcija po prvem pozdravu? (veselje, strah, radovednost, napetost, drugo?)
5. Kako bi morali reagirati na različne običaje? Katero pravilo bi morali spoštovati? Kdo naj se prilagodi komu? ( opcija)
+ Povezava:www.miteinander-ev.de/servicestelle- miteinander/integration.pdf , anex Pozdravljanje - vloge

Predlogi sprememb in komentarji
Faktorji uspešnosti

Minimalno zaupanje in odprtost do drugih učencev
Ne uporabljaj nobenih znanih , narodnih ali kulturnih,
načinov pozdravljanja!

Pasti

Celo v smešnih ali zabavnih situacijah ohraniti resnost
simulacije.

21a_Pozdravljanje rituali_vloge_AT