UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 007   |   STEREOTIPI
Področje raznolikosti
Multicultularity
Velikost skupine
Small group Class
Povzetek/opis

Izmenjava vprašanj in razmišljanj o stereotipih glede na dejstva in ne glede na podlagi

neutemeljenih mnenj

Trajanje
45 min
Cilji (spretnosti, kompetence)

-sposobnost izražanja lastne izbire, sposobnost poslušanja izbire drugih in ločevanje stereotipov od čustev, mnenj in dejstev

Gradiva

20-30 slik neznanih obrazov oseb, ki izražajo različna čustva ali pa jih sploh ne izražajo.

Potek

- Udeleženci vaje stojijo v krogu v razredu, na igrišču…
- Slike so razstavljene na tleh sredi kroga, obrazi so vidni.
- Vsak udeleženec izbere dve sliki, a ju pusti na tleh. Ena slika predstavlja osebo s katero bi radi govorili, druga slika predstavlja osebo ki
ni všečna in s katero raje ne bi govorili.
-Vsak udeleženec premisli o razlogih, zakaj je en obrazen privlačen in drugi ne, prijeten za pogovor ali ne.
-Udeleženci en po eden razložijo svojo izbiro, lahko se tudi odločijo, in povedo mnenje, zakaj so se odločili za katero sliko, sploh če jh je
več izbralo enako sliko..
Izmenjava idej poteka v popolni svobodi, le da se to izvaja premišljeno in na prijazen način.
V primeru, da obstaja možnost radikalnejše diskusije ( religija, ekstrermizem ipd, je bolje, da vajo void mediator.
+ links

Predlogi sprememb in komentarji
Faktorji uspešnosti

Zavedanje o štirih osnovnih čustvih ( žalost, veselje, jeza
in strah) bi bilo v veliko pomoč

Pasti

Izogibati se slik oseb, ki jih osebno poznamo ali zelo
znanih oseb

07a_stereotipi_annex_BE_FR