UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 055   |   De ritme machine
diversiteitsveld
Learning Variability Multicultularity
groepsgrootte
Class
overzicht

Leerlingen creëren samen een 'machine' door deel te nemen aan ritmes, bewegingen en

geluiden.

tijd
15 min
materiaal

Leerlingen leren om een deel van een geheel te zijn, door actief gebruik van lichaam en geluiden en coordinatie.
Leerlingen worden zich bewust van de kracht van diversiteit in een complex integratieproces dat goed functioneert.

doelen
procedure

- Eén leerling gaat in het midden staan en beeldt zich in dat hij/zij een bewegend voorwerp is als deel van een complexe machine. Hij/zij begint te
bewegen met het lichaam, een mechanische, ritmische beweging en geeft er een verbaal geluid bij. De andere leerlingen kijken en luisteren in een
cirkel rond de 'machine'
- Een andere leerling gaat erbij staan en voegt een andere beweging met het lichaam en een ander geluid toe aan de mechanische
beweging.
- Een derde leerling kijkt en voegt in met zijn/haar eigen inbreng. Op den duur worden alle leerlingen geïntegreerd in de 'machine', die
een gesyncroniseerde, meervoudige machine wordt.
- Wanneer iedereen deel uitmaakt van de machine vraagt de leerkracht aan de eerste leerling om het ritme te versnellen waarbij
iedereen moet moet volgen, omdat de machine één geheel is.
- Wanneer de machine bijne 'ontploft' vraagt de leerkracht aan de eerste leerling om geleidelijk aan te vertragen tot de hele groep
samen eindigt.
Variaties:
- hetzelfde, maar vanuit een regio in 1 land waarvan leerlingen komen
- de machine van eender welk thema waar men rond werkt: racisme, enz.....
Bron: Boal, A. . Games for actors and non-actors./ theatre and drama pedagogy

aanpassingen/commentaar
succesfactoren

Het spel werkt met 'interne' ritmes, geen externe input.
Leerlingen moeten voorbereid worden in dit soort
activiteiten.
Voldoende ruimte

valkuilen

Extra aandacht indien leerlingen verlegen zijn om zich
uit te drukken door beweging en geluiden