UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 046   |   Leven
diversiteitsveld
Multicultularity
groepsgrootte
Class
overzicht

Leerlingen proberen zich in de schoenen van de persoon, beschreven op hun kaart, te
verplaatsen en door heen en weer te bewegen, drukken zij het gevoel / ervaring van die
persoon uit. Bespreking volgt.

tijd
30 min
materiaal

Empathie opbouwen met mensen die anders zijn dan de meerderheid, hun wensen, dromen, angsten en dagelijks leven begrijpen.

doelen

Kaarten (bijlage), plaats voor beweging.

procedure

1. De leerkracht deelt de kaarten uit (zie bijlage) aan de studenten en vraagt hen om hun kaart met aandacht te lezen en zich voor
te stellen als de persoon die beschreven is. Hoe voelt hij / zij zich in dit land? Wat zijn zijn / haar ervaringen? Waar droomt hij / zij
van? Waar heeft hij / zij bang voor?
2. Leerlingen vormen een rij en de leerkracht leest een stelling (zie bijlage). Als de leerling akkoord gaat met de stelling komt hij / zij
een stap naar voor. Als ze niet akkoord gaan gaat hij / zij een stap achterwaards. Wie raakt het verst? En wie blijft de laatste?
3. De discussie begint met de omschrijving van iedere persoon. Begin met wie verst raakte en ga zo verder. Vraag hoe ze zich
voelden tijdens het spel: in het begin, in het midden of op het einde. Hoe voelden ze zich over de leerlingen die voor hen
eindigden?
Source: Czech Council for Children and Youth, www.crdm.cz/download/publikace/zacneme_treba_takhle.pdf

aanpassingen/commentaar
succesfactoren valkuilen
46a_annex Leven_CZ