UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 025   |   Ik stel mezelf voor
diversiteitsveld
Language
groepsgrootte
Individual Small group Class
overzicht

Elkaar leren kennen – dingen vinden die je met elkaar gemeen hebt

tijd
60 min
materiaal

Studenten leren elkaar kennen en zoeken dingen die ze gemeenschappelijk hebbben.

Ondersteunen van sociale en taalvaardigheden

Zelfcompetentie, en competentie van anderen

Elkaar wederzijds leren kennen wordt aangemoedigd – intolerantie wordt verminderd

doelen

Werkbladen

procedure

Studenten krijgen de werkbladen en vullen deze in, leerkrachten helpen als dit nodig is.

Als de werkbladen zijn ingevuld, vormen de studenten een cirkel

Een student leest een zin van zijn werkblad, en stapt in het midden van de cirkel? De student mag een zin kiezen die hij / zij wil voorlezen en wil delen met de klas. Iedereen die dezelfde zin heeft (intersse, mogelijkheden, ...) komt bij de student in het midden staan. Alle studenten in het midden herhalen luidop de zin, om de vocabularium te versterken, en nemen dan een stap terug van het midden

De volgende leerling stapt in de cirkel en leest luidop een nieuwe zin, en zo start de porcedure opnieuw

Iedere leerling krijgt een beurt.

aanpassingen/commentaar
succesfactoren

Gebruik foto's om de leerlingen te helpen die de taal niet spreken. Laat studenten anderen helpen en laat hen acteren als vertalers voor anderen.

valkuilen
25a_Ik stel mezelf voor_AT