UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 023   |   Het eiland
diversiteitsveld
Gender Multicultularity
groepsgrootte
Small group Class
overzicht

Simulatie van de oprichting van een nieuwe gemeenschap op een 'LIVE-eiland'

tijd
90 min
materiaal

Besprekingen van ideëen voor een eerlijke samenleving- sociale competenties aanmoedigen (bv de wil om samen te werken, kunnen in team werken, verdraagzaamheid)

doelen

Verschillende soorten potloden(gekleurde stiften, kleurpotloden, wasco's, ....), 4 grote bladen bruin papier, plakband

procedure

- De klas verdeeld wordt verdeeld in  4 groepen

- De leerkracht geeft instructies:

  • Het leven op het 'LIVE-eiland' volgt de volgende 4 principes, die in de tekeningen en de ideeen van de leerlingen zichtbaar zouden moeten zijn (L=leven, I=innovatie, V=vrijheid en vriendschap, E=gelijkheid)
  • Introductievraag: Hoe zou goed samenleven op het eiland eruitzien? Wat is er nodig zodat mensen elkaar met respect behandelen?

- Elke groep krijgt een  informatiedocument met communicatieregels en leidende vragen

- De 4 bruine bladen liggen op de grond naast elkaar (en vormen een vierkant of rechthoek)

- De klas spreken een vorm van het eiland af en tekenen het samen    

Voor elke 'brug' tussen de delen is er minimum 1 gemeenschappelijk infastructuur- element  (gebouw, weg, rivier,...)

- De 4 groepen werken alleen aan het ontwerp van hun eiland

- Iedere groep presenteert zijn deel van het eiland. Na iedere presentatie wordt het eiland meer compleet.

aanpassingen/commentaar
succesfactoren

Voorzie voldoende tijd (creativiteit heeft tijd nodig), spreek regels af om samen te werken en overeen te komen, zodat iedereen zijn idee kan bijdragen. Als een probleem niet kan opgelost worden kan het werk onderbroken worden en kan de leerkracht verduidelijking geven.Het project kan gestopt worden als het probleem niet opgelost kan worden;

valkuilen

Argumenten, destructief in plaats van coöperatief gedrag.

23a annex_Het eiland_AT