UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 021   |   Begroetingsrituelen
diversiteitsveld
Multicultularity
groepsgrootte
Small group Class
overzicht

Vertrouwd raken met andere gewoonten, daardoor leren omgaan met verschillende soorten verbale en non verbale communicatie en de beperking van de waarde van onze eigen gewoonten te ervaren.

tijd
30 min
materiaal

Bespreken van verschillende types van gedrag en culturele verschillen

- Reflecteren over de waarde van je eigen normen en waarden

- Leren waarnemen en respecteren van de grenzen van andere mensen

doelen

Kaarten met de beschrijving van een rol, met symbolen en teksten

procedure
 • De leerkracht legt uit aan de leerlingen dat ze op een multicultureel feest zijn
 • De kaarten met rollen worden uitgedeeld met enkele uitgevonden manieren van begroeting.
 • De leerlingen gaan in de klas rond en begroeten elkaar op de manier die op hun kaart vermeld staat.
 • Het doel is om iedereen in de groep te ontmoeten, zo gevarieerd mogelijk
 • De activiteit wordt vervolgd door een groepsanalyse aan de hand van onderstaande vragen
  • Welke vormen van begroeting waren aangenaam of onaangenaam en waarom?
  • Werden sommige begroetingen verschillend geinterpreteerd? (gastvrij, te dicht, te ver,...)
  • Hoe voelde je je over sommige ongewone manieren van begroeting?
  • Hoe reageerde je na de eerste ontmoeting? (blij, bang, nieuwsgierig, gespannen,...?)
  • Hoe zou je moeten reageren op verschillende gewoontes? Welke regels zouden in acht genomen moeten worden? (Wie moet zich aanpassen aan wie (optionele vraag)

links: www.miteinander-ev.de/servicestelle-miteinander/integration.pdf

aanpassingen/commentaar
succesfactoren

Minimum van vertrouwen en openheid naar de andere leerlingen. Gebruik geen familiale, nationale of culturele vormen van ontmoeting!

valkuilen

Zelf in grappige situaties zou de ernstigheid van de simulatie behouden moeten blijven.