UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 008   |   Een opdracht of instructie leren begrijpen
diversiteitsveld
Learning Variability
groepsgrootte
Individual
overzicht

De verschillende stappen leren onderscheiden en indelen om een opdracht of instructie te begrijpen en te volgen (zie bijgesloten kaarten)

tijd
15 min
materiaal

Een opdracht of instructie leren begrijpen zodat men ze kan volgen

De zelfstandigheid van de leerling verbeteren

doelen

Computer, markeerstiften, 'leren-leren-kaart' door de leerkracht opgemaakt (zie bijgesloten kaart), de oefeningen opgemaakt door de leerkracht (zie bijgesloten kaart), 'onthoudkaart'

procedure
  • Lees de ‘leren-leren-kaart’ samen met de leerling
  • Leg alle stappen aan de leerling uit opdat je er zeker van bent dat de leerling alle stappen begrepen heeft -> vraag aan de leerling om het na te vertellen (check)
  • Maak de oefeningen volgens de te volgen stappen van de ‘leren-leren-kaart’
  • Vraag aan de leerlingen om deze stappen te volgen bij opdrachten of instructies in een les
  • Beoordeel de ‘leren-leren-kaart’ met de leerling: begrijpt hij/zij de opdrachten of instructies tijdens de les beter wanneer zij/hij deze ‘leren-leren’kaart’ gebruikt?
  • Maak dan een ‘onthoudkaart’ (reminder-kaart) die een kortere weergave is van de ‘leren-leren-kaart’ om opdrachten of instructies beter te begrijpen
aanpassingen/commentaar
succesfactoren valkuilen
08a_een opdracht of instructie leren begrijpen stappen_ BEfr
08b_een opdracht of instructie leren begrijpen oefeningen_BEfr