UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 005   |   VAT SAMEN !
diversiteitsveld
Learning Variability
groepsgrootte
Individual
overzicht

Een tekst leren samenvatten met behulp van een Mind map voorgesteld door de leerkracht (zie bijgesloten kaart)

tijd
materiaal

Een tekst leren samenvatten door de belangrijkste elementen/ideeën aan te duiden

De tekst beter leren begrijpen

Leren memoriseren

doelen

De Mind Map, opgemaakt door de leerkracht (zie voorbeeld in bijlage), een woordenboek, papier, markeerstiften, een lat, ...

Een tekst die moet worden samengevat

procedure
  1. LEZEN: heel de tekst actief, aandachtig lezen; woorden die men niet begrijpt onderlijnen (woordenboek), begrippen die men niet begrijpt omcirkelen, verifiëren of men de tekst goed begrepen heeft

  2. ONDERVERDELEN: de tekst opnieuw lezen en terwijl de belangrijke woorden onderlijnen, de hoogtepunten of belangrijkste ideeën aanduiden of markeren, elke paragraaf nummeren, …

  3. SCHRIJVEN: ideeën in paragrafen structureren, zich afvragen: “wie?, wat? waar,, hoe?, wanneer, waarom?, …

  4. VERIFIEREN: op de zinsstructuren of de syntax werken, spelling, grammatica, elk idee eenmaal weergeven

  5. VERBINDEN: Woorden aan elkaar linken of koppelen om paragrafen te structureren

Wanneer je de Leren Leren Mind Map wilt gebruiken, wees er dan zeker van dat je alle stappen respecteert.

aanpassingen/commentaar
succesfactoren valkuilen
05a_annex Vat samen Mindmap BEfr