volgnummer titel diversiteitsveld groepsgrootte tijd
TOOL 001 Inleiding Multicultularity Learning Variability Gender Language Individual Pair Small group Class School
60 min
TOOL 002 Mijn weg naar hier Multicultularity Class
45 min

Het delen en uitleggen van de geografische reis van elke leerling vanaf zijn regio van herkomst tot de school om te laten zien dat iedereen rijk is aan een eigen geschiedenis en ervaringen.

TOOL 003 “Mentaal management” (cognitief beheer) - Leren leren Learning Variability Individual Class
60 min

Leren-leren-kaart over “mentaal management” (zie bijgesloten voorbeeldkaart)

TOOL 004 Wanneer ik nakijk of overlees, dan besteed ik aandacht aan... Learning Variability Individual
15 min

Mnemotechnische hulpmiddelen maken en gebruiken om persoonlijke, geschreven documenten na te lezen (voorbeelden in bijgesloten kaart)

TOOL 005 VAT SAMEN ! Learning Variability Individual

Een tekst leren samenvatten met behulp van een Mind map voorgesteld door de leerkracht (zie bijgesloten kaart)

TOOL 006 Leren leren «SQ4R» Learning Variability Individual Class
45 min

Een »leren leren« (of strategie-) kaart maken die de stappen die nodig zijn om beter te studeren inhoudelijk uitlegt (voorbeeld in bijgesloten kaart)

TOOL 007 Stereotypen Multicultularity Small group Class
45 min

Ieders' stereotype bevragen, hierover nadenken op basis van feiten in plaats van ongegronde meningen

TOOL 008 Een opdracht of instructie leren begrijpen Learning Variability Individual
15 min

De verschillende stappen leren onderscheiden en indelen om een opdracht of instructie te begrijpen en te volgen (zie bijgesloten kaarten)

TOOL 009 Weekplanning huiswerk Learning Variability Individual

Verschillende hulpmiddelen om huiswerk te plannen (zie bijgesloten voorbeeldkaarten: annex 1 en 2)

TOOL 010 Acties tegen martelingen Multicultularity Small group School
15 min

Het hele jaar door leidt een commissie van leerlingen en volwassenen acties om de

Rechten van de Mens te verdedigen.