UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 051   |   Skupinová zpětná vazba k novému tématu
Oblast diverzity
Language
Velikost skupiny
Celá třída
Charakteristika

Studenti odpovídají (různými způsoby) na otázky o novém tématu ve výuce. Učitel tak získá okamžitou informaci o tom, jak dobře studenti látce porozuměli.

Čas
15 min
Cíl

Větší porozumění ve vybrané oblasti (dovednosti nebo znalosti).
Učitel se od dětí dozví, jak porozuměly novému přírodovědému tématu.

Pomůcky

Dotazník, karty, tabule, interaktivní tabule, dataprojektor atd.

Postup
  1. Než učitel představí nové téma vyučovací hodiny, rozdělí látku do menších logických celků a pro každý z nich připraví otázky s dvěma až čtyřmi odpověďmi. (Zvlášť vhodná je tato metoda pro přírodovědné a příbuzné předměty.) Každá odpověď je označená jinou číslicí nebo písmenem (např. a, b, c) a jen jedna odpověď je správná.
  2. Každý žák dostane karty s čísly nebo písmeny reprezentujícími možné odpovědi. Po dokončení výkladu nebo nějaké aktivity týkající se jednoho logického celku nové látky, zobrazí učitel otázku a výběr odpovědí včetně jedné správné odpovědi (na tabuli, interaktivní tabuli, přes dataprojektor atd.). Otázku a nabídku odpovědí zároveň žákům přečte. Ti mají chvíli na přemýšlení, aniž by používali karty. Pak učitel napočítá do tří a všichni žáci najednou ukážou kartu s číslem nebo písmenem představujícím jimi zvolenou odpověď. (Nemají tak čas vybírat odpověď podle toho, jak odpověděli ostatní.)
  3. Učitel má okamžitou představu o úrovni porozumění u každého žáka. Pokud více žáků zvolilo špatnou odpověď, učitel ví, že se k této látce musí vrátit a věnovat jí více času a úsilí. Učitel může rovněž použít výroky, o nichž budou žáci rozhodovat, zda jsou pravdivé, nebo ne. Učitel může žáky požádat, ať se přesunou ve třídě doleva, pokud si myslí, že je uvedený výrok je pravdivý. A ti, co si myslí, že je nepravdivý, ať jdou vpravo. Pokud jsou žáci na obou stranách, může učitel jednoho nebo dva žáky požádat, ať vysvětlí, proč se rozhodli takto. Pohyb je dobrý pro žáky s ADHD. Děti také mohou zůstat na svých místech a se zavřenýma očima zvednout ruku, pokud si myslí, že je výrok pravdivý (nebudou tak moci sledovat, jak se rozhodovali ostatní).

Tato aktivita je užitečná ve třídách, kde je hodně žáků z různého jazykového prostředí, pro větší tematické celky zahrnující více informací.


Zdroj: Babington Community College, Velká Británie

Varianty, komentáře
Faktory úspěchu Rizika