UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 025   |   Představuji se
Oblast diverzity
Language
Velikost skupiny
Jednotlivec Malá skupina Celá třída
Charakteristika

Seznámit se s ostatními.
Najít věci, které máme společné.

Čas
60 min
Cíl

Studenti se seznámí navzájem a najdou věci, které mají společné.
Podpora jazykových a sociálních dovedností
Sebevědomí žáků ...???
Podpora vzájemného poznávání tak, aby se snížila netolerance

Pomůcky

pracovní list

Postup

- Studenti dostanou pracovní list a vyplní ho. Učitel jim v případě potřeby pomůže

- Poté studenti utvoří kruh
- Jeden student přečte jednu větu ze svého pracovního listu a stoupne si doprostřed. Může si vybrat, jakou větu chce
přečíst a sdílet s třídou. Ti, kteří napsali stejnou větu jako tento student (schopnosti, zájmy...), se také postaví
doprostřed. Všichni studenti uprostřed kruhu zopakují větu nahlas, aby si procvičili slovní zásobu, a pak se vrátí na svá
místa
- Další student jde doprostřed, přečte nahlas novou větu a vše se opakuje
- Na každého studenta přijde řada

Varianty, komentáře
Faktory úspěchu

Používejte obrázky, jež mohou pomoci studentům, kteří nemají tak dobré
jazykové schopnosti jako ostatní; nechte studenty, aby si pomáhali a překládali
ostatním

Rizika
25a_Představuji se_pracovní list_AT