UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 021   |   Způsoby zdravení - rituály
Oblast diverzity
Multicultularity
Velikost skupiny
Malá skupina Celá třída
Charakteristika

Získat představu o jiných zvycích. Naučit se, jak se vyrovnat s různými druhy verbální a neverbální

komunikace, a prožít si, že naše vlastní zvyky mají omezenou platnost

Čas
30 min
Cíl

- Diskutovat o různých způsobech chování a o kulturních odlišnostech
- Přemýšlet o platnosti vlastních norem a hodnot
- Učit se vnímat a respektovat hranice druhých lidí

Pomůcky

Popisy rolí se symboly a textem

Postup

- Učitel žákům vysvětlí, že jsou na multikulturním večírku
- Rozdá popisy rolí s vymyšlenými způsoby pozdravů
- Žáci chodí po třídě a zdraví se navzájem (způsobem, jaký mají napsaný v popisu role)
- Cílem je pozdravit pokud možno všechny ostatní
- Poté následuje společný rozbor s využitím těchto otázek:
1. Jaké způsoby pozdravů byly ne/příjemné? Proč?
2. Vysvětlili jste si některé pozdravy jinak? (např.: jako nepřátelské, příliš důvěrné, moc odtažité...)
3. Jak jste se cítili při neobvyklých způsobech zdravení?
4. Jak jsi se cítili po prvním pozdravu? (v pohodě, vystrašeně, byl jsem zvědavý, napjatě...)
5. Jak bychom měli na odlišné zvyky reagovat? Jaké pravidlo by se mělo dodržovat? (Kdo komu by se měl přizpůsobit? -
volitelná otázka)
+ odkazy: www.miteinander-ev.de/servicestelle- miteinander/integration.pdf
Další možné úpravy, doplnění:
- úprava popisu rolí
- na začátku nebo na konci aktivity hovoří žáci ve skupinách o svých osobních způsobech zdravení (v rodině, s přáteli,
domácími mazlíčky...)
- žáci stojí proti sobě ve dvojicích a zkouší, kdy se jejich protějšek přiblížil už příliš blízko

Varianty, komentáře
Faktory úspěchu

Alespoň minimální důvěra a otevřenost vůči ostatním žákům. Nepoužívejte běžně

známé pozdravy národů či kultur!

Rizika

Je třeba neztratit ze zřetele
vážnost tématu, přestože
během aktivity nastávají
humorné situace.

21a_Způsoby zdravení - popisy rolí_AT