UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 016   |   Kontakty s evropskými školami - přes Skype
Oblast diverzity
Language Multicultularity
Velikost skupiny
Dvojice Malá skupina
Charakteristika

Povídání s třídou z jiné evropské země v cizím jazyce. Podpora a budování jazykových kontaktů mezi školami

Čas
45 min
Cíl
  • Dostat příležitost hovořit v cizím jazyce
  • Uvědomit si, že je možné dělat chyby
  • Mít povědomí o evropském občanství
Pomůcky

Přes Skype

Postup
  • Učitel našel třídu z jiné evropské země (například díky platformě e-Twinning) a stanovil, v jakém jazyce bude komunikace probíhat
  • Studenti z obou škol se představují (pomocí krátkých videí, e-mailů, dopisů, portrétů, krabic pokladů...) a utvoří dvojice
  • Studenti si vyberou, s kým budou ve dvojici
  • Učitelé určí, kdy se budou setkání přes skype konat. Během nich si studenti povídají o různých tématech (např. moje země a její tradice a zvyky, moje město/vesnice, moje škola, běžný školní den, moje předměty ve škole, rodina, koníčky, oblíbená jídla...). Tato setkání nemusí probíhat během vyučování, mohou se konat během polední přestávky nebo doma


Další možnost: tuto aktivitu lze použít v jakémkoli předmětu, abychom využili jazykovou rozmanitost (pokud například máte ve třídě syrského žáka, najděte jinou školu, která má také syrské žáky, a požádejte je, ať připraví aktivitu ve svém rodném jazyce.
Poté ji prezentují v jazykových hodinách ve svých třídách) Pro nastavení takovéto pravidelné komunikace může dobře posloužit e-Twinning

Varianty, komentáře
Faktory úspěchu

Studenti by měli být stejně staří. Může to však být i součást projektu - např. žáci prvního stupně a předškoláci si touto cestou čtou společně příběhy

Rizika

Studenti si vyberou, s kým budou ve dvojici ... což může být nebezpečné, pokud žáci nejsou nijak vybíráni