UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 015   |   Maskot třídy
Oblast diverzity
Language Multicultularity
Velikost skupiny
Celá třída
Charakteristika

Porozumění tomu, jak žijí ostatní studenti, jaké mají zvyky

Čas
15 min
Cíl

Vyjadřování v rodném nebo cizím jazyce
Sociální kompetence

Pomůcky

Fotoaparát (počítač, projektor)

Postup

- Učitel přinese nějaký předmět (zahradního trpaslíka, plyšovou hračku, medvídka...), který bude maskotem třídy

- Studenti mu dají jméno
- Každý týden bere jeden student maskota všude s sebou a fotí ho v různých situacích
- Poté student připraví z fotek powerpointovou prezentaci nebo video
- Přednese svou prezentaci ve třídě a doplní ji komentářem
- Na konci školního roku si každý student vybere tu nejlepší ze svých fotek. Tu pak vystaví na školním dni otevřených dveří

Varianty, komentáře
Faktory úspěchu Rizika