UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 013   |   Jak se k sobě ve třídě chovat
Oblast diverzity
Multicultularity
Velikost skupiny
Jednotlivec Celá třída
Charakteristika

Karta s návodem, jak se chovat a co student může a nemůže ve třídě dělat

Čas
60 min
Cíl

Posílení sociálních kompetencí a vhodného chování

Pomůcky

Papíry, tužky, obrázky

Postup

- Někdo, kdo není učitel, pozoruje žáky a poznamenává si, jak se chovají

- Hovoří individuálně s každým studentem a přemýšlejí o vztahu, který je dobré ke třídě mít
- Student napíše seznam toho, co dělá ve třídě dobře a co nedělá správně
- Diskuze o tom, co si poznamenal pozorovatel a co udělal student. Rozlišovat mezi tím, co je přijatelné chování mimo
třídu a ve třídě
- Student si vytvoří návod (metodu) pro své vlastní chování

Varianty, komentáře
Faktory úspěchu

Po skončení všech individuálních pozorování a rozhovorů s žáky připravíme

»společné stanovy třídy«

Rizika