UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 011   |   Filozofická kavárna
Oblast diverzity
Multicultularity
Velikost skupiny
Malá skupina Celá třída
Charakteristika

Diskuze o důležitých problémech - podněty k přemýšlení o názorech druhých lidí

Čas
60 min
Cíl

Schopnost naslouchat a porozumět pohledům a názorům druhých lidí.

Pomůcky

Článek - text - obrázky v souvislosti se daným tématem

Postup

Skupina lidí diskutuje o otázkách týkajících se školy/třídy/společnosti...

- Vyvěste ve škole na strategická místa podněty spojené s tématem (např. obrázek mladého migranta, obrázek mrtvého
uprchlíka na pláži, skupinu uprchlíků snažících se dostat do Řecka...)
- Studenti, učitelé a další, koho téma zajímá a chtějí se zúčastnit, se zaregistrují (jen pro představu o počtu účastníků)
skrze vyvěšené seznamy nebo nahlášením účasti organizátorovi...
- Vyhlásí se místo a čas setkání
- Během tohoto setkání účastníci vyjadřují své názory zcela svobodně: každý může slušně a ohleduplně říct cokoli. Přijít
může kdokoli bez ohledu na původ, vzdělání nebo vyznání... Pro zapojení

Varianty, komentáře
Faktory úspěchu

Každý je vítán! (studenti, učitelé, ředitelé, personál školy) Čím větší bude

různorodost skupiny, tím bude diskuze bohatší!
Abychom se vyhnuli slovním útokům z nějaké extrémní pozice (legálnost,
náboženství...), můžeme určit moderátora diskuze.

Rizika