UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 004   |   Když znovu čtu, věnuji pozornost ...
Oblast diverzity
Learning Variability
Velikost skupiny
Jednotlivec
Charakteristika

Vytvoření a použití mnemotechnických způsobů pro opakování osobních písemných inscenací (příklady v uzavřené kartě)

Čas
15 min
Cíl

xxx

Pomůcky

eee

Postup
Varianty, komentáře <p>Aktivita je flexibilní a závisí na místním kontextu. Neváhejte se přizpůsobit!</p>
Faktory úspěchu Rizika