UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 003   |  
Oblast diverzity
Learning Variability
Velikost skupiny
Jednotlivec Celá třída
Charakteristika Čas
60 min
Cíl
Pomůcky
Postup
Varianty, komentáře
Faktory úspěchu Rizika