UDEL21 tools Erasmus+
TOOL 002   |   Má cesta sem
Oblast diverzity
Multicultularity
Velikost skupiny
Celá třída
Charakteristika

Sdílet a vysvětlit cestu každého žáka z jejich rodné oblasti do této školy. Ukázat, že každý má svou historii a zkušenosti

Čas
45 min
Cíl

Podpořit otevřenost k druhým lidem a komunikaci mezi všemi členy skupiny.
Sdílet s ostatními cestu každého člena skupiny a porozumět odlišným prostředím.
Být schopen najít na mapě rodnou oblast každého člena skupiny a země či oblasti, které při své cestě do této školy překročil.

Pomůcky
  • mapa světa
  • špendlíky s barevnými hlavičkami
  • vlněné vlákno
  • lze použít také atlas
Postup

Tato aktivita by měla proběhnout na začátku školního roku. Má ukázat, jak bohatou má každý svou historii a zkušenosti.

1. Žáci se postaví okolo mapy světa
2. Špendlíkem označíme na mapě naši školu
3. Žáci jeden za druhým říkají, z jaké oblasti nebo země pocházejí, a označí to místo špendlíkem (příp. další místa, kde dosud pobývali)
4. Vlněnou nití spojí žáci svůj špendlík se špendlíkem představujícím školu - je to symbol jejich cesty
5. Žáci si vzájemně povídají své příběhy (rodná oblast/země - krajina, klima, vůně, zvyky, cestování, vzpomínky...) → podobnosti, odlišnosti, společné okolnosti...
6. Tato mapa zůstává ve třídě, po celý školní rok dokládá bohatství, které rozmanitost třídy skýtá

Varianty, komentáře
Faktory úspěchu

Respekt a dobrá vůle.

Připravte svou skupinu předem, aby měla pozitivní postoj k tomuto sdílení.

Rizika

Tato aktivita může být pro některé členy skupiny citlivá. Nenuťte do ní nikoho.