Poř. číslo Název Oblast diverzity Velikost skupiny Čas
TOOL 001 Úvod - oblasti diverzity Multicultularity Learning Variability Gender Language Jednotlivec Dvojice Malá skupina Celá třída Celá škola
60 min

Popis jednotlivých oblastí diverzity,  tak jak jsme je definovali v projektu UDEL 21:

  • Jazyková
  • Kulturní
  • Různost pohlaví
  • Variabilita učení

Popisy v češtině v přiložených souborech. 

TOOL 002 Má cesta sem Multicultularity Celá třída
45 min

Sdílet a vysvětlit cestu každého žáka z jejich rodné oblasti do této školy. Ukázat, že každý má svou historii a zkušenosti

TOOL 003 Learning Variability Jednotlivec Celá třída
60 min
TOOL 004 Když znovu čtu, věnuji pozornost ... Learning Variability Jednotlivec
15 min

Vytvoření a použití mnemotechnických způsobů pro opakování osobních písemných inscenací (příklady v uzavřené kartě)

TOOL 011 Filozofická kavárna Multicultularity Malá skupina Celá třída
60 min

Diskuze o důležitých problémech - podněty k přemýšlení o názorech druhých lidí

TOOL 013 Jak se k sobě ve třídě chovat Multicultularity Jednotlivec Celá třída
60 min

Karta s návodem, jak se chovat a co student může a nemůže ve třídě dělat

TOOL 015 Maskot třídy Multicultularity Language Celá třída
15 min

Porozumění tomu, jak žijí ostatní studenti, jaké mají zvyky

TOOL 016 Kontakty s evropskými školami - přes Skype Multicultularity Language Dvojice Malá skupina
45 min

Povídání s třídou z jiné evropské země v cizím jazyce. Podpora a budování jazykových kontaktů mezi školami

TOOL 021 Způsoby zdravení - rituály Multicultularity Malá skupina Celá třída
30 min

Získat představu o jiných zvycích. Naučit se, jak se vyrovnat s různými druhy verbální a neverbální

komunikace, a prožít si, že naše vlastní zvyky mají omezenou platnost

TOOL 025 Představuji se Language Jednotlivec Malá skupina Celá třída
60 min

Seznámit se s ostatními.
Najít věci, které máme společné.